شیوه های پرداخت

کلیه خریدها توسط خریدار پس از ادامه روند خرید به درگاه پرداخت آنلاین بانکی متصل و خریدار با داشتن شماره کارت بانکی, CVV2, رمز دوم و تاریخ انقضای کارت خود می تواند پرداخت را انجام دهد.

هزینه های پرداخت شامل: هزینه کالا, مالیات, هزینه حمل خواهد بود که در فاکتور نهایی با کسیر تخفیفات و ... مشاهده می شود.

  • (122) فروشنده تعداد کل فروشندگان تا کنون:
  • (808) مشتری تعداد کاربران سایت تا کنون:
  • (557 ) مورد تعداد کل سفارشات موفق تا کنون: