با توجه به ضرورت کاهش عبور و مرور شهری جهت کنترل و پیشگیری از همه گیری کرونا, طبق تصمیم شرکت فناوری اطلاعات زینوپارس (مالک بومی بازار) از امروز 15 آبان 1399 هیچگونه مبلغی بابت پورسانت فروش از فروشنده دریافت نخواهد شد و کلیه خدمات بومی بازار برای فروشنده گان محترم کاملا رایگان خواهد بود.

خرید امن (تضمین شده)

خرید از بومی بازار خرید امن (تضمین شده) تلقی می گرد چرا که فروشنده گان بومی بازار اغلب خود تولید کنندگان به نام منطقه ای می باشند ضمن اینکه تمام فروشندگان بومی بازار می بایست توسط شرکت (زینوپارس) تایید شوند و جدا از این موارد هزینه پرداخت شده توسط خریدار مستقیما به حساب بومی بازار واریز و تا زمان تحویل کالا و تایید خریدار مبنی بر صحت کالای دریافتی نزد بومی بازر (شرکت فناوری اطلاعات زینوپارس) به عنوان امانت باقی می ماند.

به صورت کوتاه:

- فروشندگان سایت بومی بازار از فروشنده گان به نام و یا تولید کنندگان بومی و به نام منطقه خود می باشند که توسط شرکت فناوری اطلاعات زینوپارس (مالک بومی بازار) تایید می شوند.

- مبلغ واریز شده فاکتور خرید توسط خریدار به حساب بومی بازار واریز می شود و تا تحویل نهایی به خریدار و تایید ایشان به صورت امانت نزد شرکت فناوری اطلاعات زینوپارس (مالک بومی بازار) باقیخواهد ماند و ابراز و پیگیری هرگونه شکایت توسط خریدار محفوظ خواهد بود.

- کالای خریداری شده توسط خریدار توسط رابط بومی بازار (شرکت فناوری اطلاعات زینوپارس) تحویل و با مطابقت با فاکتور خرید برای خریدار بسته بندی و ارسال می گردد.

- تا زمان تایید خریدار مبنی بر صحت اقلام دریافتی و مطابفت با فاکتور خرید شده هیچ مبلغی به فروشنده تحویل نخواهد گردید و حق پیگیری شکایت (در صورت عدم مطابقت) برای خریدار محفوظ خواهد بود.

  • (135) فروشنده تعداد کل فروشندگان تا کنون:
  • (976) مشتری تعداد کاربران سایت تا کنون:
  • (634 ) مورد تعداد کل سفارشات موفق تا کنون: