اطلاعات فروشنده:
  • عنوان فـروشگاه: متولی
  • شـروع به کار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ساعت: ۱۸:۴۵:۰۹
  • موقعیت مکانی: خراسان رضوی, گناباد
  • تعداد کل کالاهای موجود: 2 کـالا
  • 
این فـروشنده تا کنـون در بومی بازار
0 کالا
فروش داشته است که در قالب
0 سفارش
با موفقیـت به مشتـری تحویـل شده است.
درباره فروشنده:

آخریـن فـروش و امتیـازات:
تاریخ فروش کالاهای فروخته شده قیمت کالا میانگین امتیاز مشتری نظر مشتری مشتری خرید از این فروشنده را:

  • (121) فروشنده تعداد کل فروشندگان تا کنون:
  • (789) مشتری تعداد کاربران سایت تا کنون:
  • (540 ) مورد تعداد کل سفارشات موفق تا کنون: