اطلاعات فروشنده:
  • عنوان فـروشگاه: فروشگاه زحمتکش
  • شـروع به کار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ساعت: ۱۵:۵۲:۴۲
  • موقعیت مکانی: خراسان رضوی, مشهد
  • تعداد کل کالاهای موجود: 29 کـالا
  • 
این فـروشنده تا کنـون در بومی بازار
5 کالا
فروش داشته است که در قالب
1 سفارش
با موفقیـت به مشتـری تحویـل شده است.
درباره فروشنده:


آخریـن فـروش و امتیـازات:
تاریخ فروش کالاهای فروخته شده قیمت کالا میانگین امتیاز مشتری نظر مشتری مشتری خرید از این فروشنده را:
۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۵۷:۲۰ حوض ماهی سفالی | 1 عدد | قیمت فروش:215,000 ریــال
لیوان سفالی | 2 عدد | قیمت فروش:140,000 ریــال
355,000 ریــال االلالا پیشنهاد می کند

  • (121) فروشنده تعداد کل فروشندگان تا کنون:
  • (789) مشتری تعداد کاربران سایت تا کنون:
  • (540 ) مورد تعداد کل سفارشات موفق تا کنون: